Портфолио

CargoDelivery

Категория: Софтуер
Система за доставка на товари

Адаптивен (responsiv) дизайн, както на пбличните страници, така и на админ панела.

Всеки проект е изпълнен по индивидуални задания !

Използвани технологии: PHP, HTML5, CSS3, SASS, jQUERY, Java Script