Портфолио

Dance Festival Organizer Software

Категория: Софтуер
Софтуер за организиране на:
Танцови фестивали;
Спортни събития;
Народни танци;
Регистрация на потребители;
Запазване на информацията и за следващи фестивали и събития;
Множество сцени, терени;
Оценяване;
Следене в реално време на оценките;
Класирания;
Награждаване
Създаване и принтиране на дипломи

Използвани технологии:
Адаптивна (responsive) структура, както на публичните страници, така и на админ панела, видими на всяко едно устройство.
PHP, HTML5, CSS3, SASS, jQUERY, Java Script