Портфолио

Dancing INN

Категория: Софтуер

Софтуер за цялостно създаване, организиране и провеждане на състезания с оценяване в реално време на всички членове на журито.

Многоезичност на цялата система;

Регистрация на клубове;

Регистрация на танцьори;

Регистрация на индивидуални участници;

Интерактивно създаване на танци и прикачване на музика към тях;

Следене в реално време на всеки един участник, спрямо възрастова група и танцова категория и др.;

Създаване, коригиране, пренареждане в реално време на стартов лист;

Създаване на съдии към всеки отделен фестивал;

Журиране в реално време на всеки член от журито, спрямо категорията, в която е назначен да журира;

Оценяване в реално време (1 сек. след въвеждане на оценките от всяко жури);

Моментално оценяване на всеки участник във всяка танцува група, стил, възрастова група;

Възможност за моментално отпечатване на дипломи, спрямо местата на участниците;

Възможност за всякакви действия и интеракции от всяко едно устройство - телефон, таблет, компютър;

Използвани технологии:
Адаптивен (responsive) дизайн, както на публичните страници, така и на админ панела, видими на всяко едно устройство.
PHP, HTML5, CSS3, SASS, jQUERY, Java Script