Homely

Категория: Софтуер
Система за интериорен дизайн. Изцяло динамична среда с админ панел.

Адаптивен (responsive) дизайн, както на публичните страници, така и на админ панела.

Интегрирани системи за разплащане.

Всеки проект е изпълнен по индивидуални задания !

Използвани технологии: PHP, HTML5, CSS3, SASS, jQUERY, Java Script