Medici

Категория: Софтуер
Динамична система - каталог на лекари - специалисти и лекари по дентална медицина в България.

Адаптивен (responsive) дизайн, както на публичните страници, така и на админ панела.

Всеки проект е изпълнен по индивидуални задания !

Използвани технологии: PHP, HTML5, CSS3, SASS, jQUERY, Java Script