Портфолио

OnlineSchool

Категория: Софтуер

Онлайн училище

1. Логин - следене в реално време кой е влязъл или излязък от системата

2. Създаване на потребител от админ

3. Роли: Админ, Преподаватели, Ученик, Контрол (Следи как се извърва обучението на даден курс или ученик)

4. Курсове  

5. Добавяне на материали: качване на файлове и видеа

6. Създаване на паралелки и закачане на курсисти в тях

 - прикачване на файлове

 - Задаване на изпити

 - Задаване на тестове

 - Практика

 - Преглеждане на тестове и оценяване

 - Принтиране на тестове

 - История на влиза в системта за определен курсист по дни и часове видима само за определени роли

 - Архивиране

7. Преподаватели

 - създаване, редактиране и изтриване

 - Показване към коя паралекла или частен ученик е закачен

8. Контрольори

 - създаване, редактиране и изтриване

 - Показване към коя паралекла или частен ученик е закачен

9. Самостоятелни курсисти

 - прикачване на файлове

 - Задаване на изпити

 - Задаване на тестове

 - Практика

 - Преглеждане на тестове и оценяване

 - Принтиране на тестове

 - История на влизане в системта за определен курсист по дни и часове видима само за определени роли

 - Архивиране

10. Тестове

 - Създаване, редактиране, изтриване

 - Типове въпроси на теста: А,Б,Ц или Довърши думичка

11. Статистики на курсисти или паралелки и export на всичко в excel формат

12. Качени файлове в системата с филтри по курсисти, паралелки и дни - Показва точно кой файл към кой прекрепен в даден момент

13. Публична чат стая за всички курсисти

14. Учебна програма за годината

15. Архиви на курсисти и паралелки с възможност за връщане в системта

Адаптивен (responsivе) дизайн, както на публичните страници, така и на админ панела.

Всеки проект е изпълнен по индивидуални задания !

Използвани технологии: PHP, HTML5, CSS3, SASS, jQUERY, Java Script