OnlineShop

Категория: Ел. Магазин
Динамичен електронен магазин за продажба на дрехи. Множество настройки за промоции, намалени и др.

Адаптивен (responsiv) дизайн, както на пбличните страници, така и на админ панела.

Всеки проект е изпълнен по индивидуални задания !

Използвани технологии: PHP, HTML5, CSS3, SASS, jQUERY, Java Script