Портфолио

Warehouse Software

Категория: Софтуер
Импортване на файл от eBay
Експорт на файл към пощенски доставчици
Създаване на фирми
Създаване на оператори
Създаване на обяви
Създаване на продукти и връзка към други модули
Създаване на групи
Следене на продажби, препращане на пратки чрез външни доставчици
Статистика на всички продажби направени през системата, backup със 7 дни задна дата
Смятане на разходи: месечни и всекидневни

Използвани технологии:
Адаптивен (responsive) дизайн на админ панела, видими на всяко едно устройство.
PHP, HTML5, CSS3, SASS, jQUERY, Java Script, framework